Tìm nơi lưu trú
Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Ban quản lý Holistay.asia  đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin và việc thanh toán của thành viên. Để đảm các các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, yêu cầu các thành viên tham gia Holistay.asia  lưu ý và tuân thủ các nội dung cam kết như sau: Thành viên không nên đưa thông tin chi tiết về thanh toán với bất kỳ ai bằng e-mail, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát mà thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của thành viên qua internet hoặc email. Holistay.asia  xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:


1. Quản lý thông tin của thành viên: Người dùng đăng ký thành viên của Sàn Giao dịch thương mại điện tử Holistay.asia  phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: Thông tin cá nhân đối với cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với là tổ chức. Các thông tin này sẽ được Holistay.asia  đưa vào dữ liệu để quản lý.

2. Các giao dịch giữa khách sạn và khách hàng sẽ được Holistay.asia  đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật tình trạng và sẽ có đánh giá sơ bộ về uy tín của khách sạn.
Holistay.asia  cũng tiếp nhận các phản hồi của người dùng về dịch vụ của khách sạn qua đó kiểm soát, đánh giá tín nhiệm của các khách sạn.

3. Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về khách sạn đến Holistay.asia . Khi tiếp nhận được những khiếu nại này, Holistay.asia  sẽ xác minh lại thông tin, trường hợp các khiếu nại của khách hàng là đúng thì tuỳ theo mức độ vi phạm, Holistay.asia  sẽ có những biện pháp xử lý nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng hoặc nhờ sự can thiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG
1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Việc thu thập thông tin trên Holistay.asia  nhằm mục đích đăng ký tài khoản cho khách hàng và quản lý thành viên, liên lạc khi có vấn đề tranh chấp, vi phạm xảy ra trên website, hiển thị thông tin cho đối tác của thành viên. Holistay.asia  sẽ không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng.
Khi khách hàng đăng ký thành viên tại Holistay.asia , thông tin cá nhân chúng tôi thu thập bao gồm:
Tên khách hàng: ...........
Địa chỉ:..........
Số điện thoại:...........
Email: ...........


2. Phạm vi sử dụng thông tin
Những thông tin của thành viên Holistay.asia  sẽ chỉ được sử dụng nội bộ cho các mục đích rao các tin đăng của thành viên trên website tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm đối tác của thành viên.


3. Thời gian lưu trữ thông tin:
Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng là vĩnh viễn. Trừ các trường hợp khách hàng huỷ gia hạn dịch vụ,tự chấm dứt tư cách thành viên của website hoặc khách hàng là thành viên của website đã đăng ký nhưng vi phạm các điều khoản nên bị xóa tài khoản, thì lúc đó tất cả thông tin của khách hàng bị vi phạm không còn được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của website.
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Công ty Cổ phần HLG

ĐỊa chỉ: STH18.19 đường 8E, khu đô thị Lê Hồng Phong 2, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam


5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:
Thành viên là khách sạn không trực tiếp đăng các thông tin của mình trên website Holistay.asia , do đó, khi các thành viên là khách sạn muốn chỉnh sửa dữ liệu của mình, khách sạn liên hệ với ban quản lý Holistay.asia  để yêu cầu Holistay.asia  chỉnh sửa, cập nhật hoặc huỷ bỏ thông tin của mình.


6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
Thông tin của thành viên trên Holistay.asia  được cam kết bảo mật tuyệt đối, theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Holistay.asia .
Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật quy định khác.
Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân của mình theo quy trình tại Holistay.asia .
Holistay.asia  không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân hoặc thông tin về việc sử dụng Holistay.asia  của thành viên trừ các trường hợp sau:
Việc cung cấp thông tin cho bên thứ ba được sự đồng ý của thành viên.
Bên thứ ba là bên cung ứng dịch vụ được Holistay.asia  thuê triển khai dịch vụ như: dịch vụ máy chủ, phát triển website, các hình thức thanh toán. Trong trường hợp này hợp đồng giữa Holistay.asia  và bên thứ ba phải quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong việc bảo vệ thông tin người dùng, không chia sẻ thông tin đó với bất cứ ai và bên thứ ba chỉ sử dụng thông tin của thành viên để thực hiện các chức năng của họ. Khi phát sinh sự cố về hệ thống thông tin dẫn đến phát sinh nguy cơ mất thông tin của thành viên, Holistay.asia  và bên thứ ba sẽ thông báo cho Cơ quan chức năng trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố.
Khi có yêu cầu hợp pháp của cơ quan nhà nước.
Mọi hành vi cố tình để lộ thông tin của khách hàng hoặc sử dụng thông tin của khách hàng sai mục đích đều đáng bị lên án và xử lý. Nếu có khiếu nại liên quan đến việc để lộ thông tin khách hàng và sử dụng thông tin của khách hàng sai mục đích, Holistay.asia  sẽ có cơ chế xác minh và xử lý thích hợp. Trường hợp cần thiết sẽ nhờ sự can thiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 

server-notice