Tìm nơi lưu trú
Giao hàng và phương thức thanh toán

Giao hàng và phương thức thanh toán

Website Holistay.asia  là nơi cung cấp địa điểm, môi trường cho các đối tác là các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ được giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của mình tới các thành viên, người dùng là khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ. Thông qua trang web, nhà cung cấp có thể tiếp cận tới người sử dụng dịch vụ, cung cấp dịch vụ phòng khách sạn; Holistay.asia  sẽ chỉ đóng vai trò trung gian, giới thiệu tới khách hàng, tạo ra môi trường giao dịch các gói dịch vụ/giữa khách hàng và đối tác, để từ đó khách hàng và người sử dụng có đặt phòng khách sạn và sử dụng dịch vụ với mức giá tốt nhất của nhà cung cấp.

1. Giao hàng:

Các sản phẩm trên Holistay.asia  là dịch vụ vô hình nên sẽ không được giao nhận tới khách hàng. Holistay.asia  sẽ cung cấp mã đơn hàng thông qua Email hoặc số điện thoại của khách hàng đã đăng ký trên Holistay.asia . Khách hàng dùng mã đơn hàng với các thông tin chi tiết đã đăng ký để tới sử dụng dịch vụ tại trụ sở các nhà cung cấp dịch vụ tương ứng.
Phương thức thanh toán:
Thanh toán: Khách hàng thanh toán trực tuyến hoặc thanh toán tại trụ sở đối tác.

2. Quy trình xác nhận/hủy, đổi đơn hàng
2.1. Xác nhận đơn hàng:
Ngay sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán đơn hàng trên website Holistay.asia , khách hàng sẽ nhận được 1 email thông báo về thông tin đơn hàng.
Khi nhận được đơn đặt hàng hoặc yêu cầu liên hệ từ khách hàng, trong vòng 48h, Holistay.asia  có nghĩa vụ liên hệ với khách hàng để xác nhận đơn hàng và làm thủ tục.
2.2. Hủy, đổi đơn hàng:
Chính sách huỷ, đổi đơn hàng tuỳ thuộc vào chính sách riêng của từng nhà cung cấp đăng bán sản phẩm trên Holistay.asia  và áp dụng với từng sản phẩm. 
Qua việc thực hiện đặt phòng với 1 nhà cung cấp chỗ ở, khách hàng đã chấp nhận và đồng ý chính sách huỷ phòng và vắng mặt tương ứng của chỗ ở đó, và về bất kỳ điều khoản và điều kiện (cung cấp dịch vụ) bổ sung nào của chỗ ở đó mà có thể áp dụng cho đặt phòng của khách hàng hoặc trong thời gian khách hàng lưu trú, bao gồm các dịch vụ được cung cấp và/ hoặc các sản phẩm được cung cấp bởi khách sạn đó (khách hàng có thể yêu cầu đơn vị chỗ nghỉ cung cấp các điều khoản và điều kiện cung cấp dịch vụ của họ). Chính sách huỷ phòng và vắng mặt chung của mỗi khách sạn được đăng trên trang web của chúng tôi ở các trang thông tin khách sạn, trong quy trình đặt phòng và trong email xác nhận. Vui lòng lưu ý rằng một số giá phòng hoặc ưu đãi đặc biệt không được huỷ bỏ hoặc thay đổi. Vui lòng kiểm tra toàn bộ các chi tiết phòng nghỉ để biết rõ bất kỳ điều kiện nào như vậy trước khi thực hiện đặt phòng của khách hàng. Vui lòng lưu ý rằng một đặt phòng trong đó cần đặt cọc hoặc thanh toán trước (toàn bộ hoặc một phần) có thể bị hủy (mà không cần thông báo hoặc cảnh báo trước là việc thanh toán chưa được thực hiện) trong trường hợp (các) khoản tiền tương ứng (còn lại) không thể được thu đầy đủ vào ngày thanh toán đã định theo chính sách thanh toán được áp dụng bởi chỗ nghỉ và đặt phòng. Việc thanh toán trễ, sai ngân hàng, chi tiết thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ không có hiệu lực hoặc không có đủ tiền trong tài khoản là trách nhiệm của khách hàng và sẽ dẫn tới rủi ro, và khách hàng sẽ không có quyền được hoàn lại cho bất kỳ khoản tiền nào đã trả trước (không hoàn lại) trừ khi chỗ nghỉ đồng ý hoặc cho phép khác đi theo chính sách hủy đặt phòng và thanh toán (trước) của chỗ nghỉ.
Nếu khách hàng muốn xem lại, chỉnh sửa hoặc huỷ đặt phòng, vui lòng quay lại email xác nhận và theo hướng dẫn trong đó. Xin lưu ý rằng khách hàng có thể bị tính phí về việc huỷ đặt phòng theo chính sách hủy phòng, thanh toán (trước) và vắng mặt của nhà cung cấp chỗ ở hoặc không có quyền được hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào đã trả (trước). Chúng tôi khuyến khích khách hàng nên đọc chính sách hủy phòng, thanh toán (trước) hoặc vắng mặt của nhà cung cấp chỗ ở kỹ càng trước khi thực hiện đặt phòng của mình và lưu ý luôn thực hiện thanh toán đúng thời hạn như được yêu cầu cho đặt phòng tương ứng. Khách hàng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân trên đơn hàng bằng cách liên hệ trực tiếp Call Center. Nhân viên tư vấn sẽ hỗ trợ khách hàng thay đổi thông tin theo yêu cầu.

Nếu khách hàng đến trễ vào ngày nhận phòng hoặc đến vào ngày hôm sau, hãy thông báo (kịp thời/ngay) với chỗ nghỉ để họ biết khi nào khách hàng tới và tránh hủy phòng hoặc tính phí vắng mặt (no-show). Bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi có thể giúp khách hàng thông báo với chỗ nghỉ, nếu cần thiết. Holistay.asia  không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào liên quan đến việc khách hàng tới nhận phòng chậm hoặc hủy phòng, hoặc phí vắng mặt mà chỗ nghỉ yêu cầu khách hàng thanh toán.
 

server-notice